Přeběhl po vozidle

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 05. 11. 2019


Dne 18. 10. 2019 v 23:43 hod. operátor MKDS spatřil na kameře v ul. P. Bezruče tři muže, z jejichž chování bylo zřejmé, že by mohli narušovat veřejný pořádek a proto je začal monitorovat. Po krátké době jeden z mužů, popíjející alkohol, v téže ulici přeběhl po vozidle. Tito muži byli, operátorem vyslanou hlídkou, zastiženi v ul. Bří. Čapků, kde bylo zjištěno, že po vozidle přeběhl třicetiletý muž z Neratovic. Následující den bylo vozidlo strážníky zkontrolováno, a protože nebylo zjištěno poškození, byla jmenovanému uložena pokuta v příkazním řízení pod poloviční hranicí možné sankce za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů.