Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
  Počasí
Počasí Neratovice - Slunečno.cz
  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 21 let (77 hl.)
 
Od 18 let (36 hl.)
 
Od 15 leti (61 hl.)
 
Od 13 let (35 hl.)
 
Sociální sítě by vůbec neměly být (65 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 274
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká rychlostí 72 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 1078
známka: 0
  Videa
Dětský den roku 2019Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
  Upozornění
13.03.2020: Upozornění

Sebeobrana v rámci projektu „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“ vedená Městskou policií Neratovice, byla prozatím ukončena.

Vyhlášky a nařízení města
Vyhláška o zákazu konzumace alkohol. nápojů


Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA NERATOVICE

č. 2/2017,

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 10. května 2017 usnesením č. 3/9.1/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
ČI. 1 
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vydat zákaz konzumace alkoholických nápojů na celém území města Neratovice kromě vymezených ploch veřejných prostranství a času.
 
ČI. 2 
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
2) Alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. 
ČI. 3
Místa a čas, na nichž je požívání alkoholických nápojů dovoleno
1) Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „požívání alkoholických nápojů") se na veřejných prostranstvích zakazuje, s výjimkami stanovenými v odst. 2.
2) Požívání alkoholických nápojů je možno na následujících veřejných prostranstvích a ve stanovené době:
a) prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy a na základě jejích ohlášení městu Neratovice,
b) kulturní, sportovní a společenské akce ohlášené městu Neratovice, 
c) veřejná prostranství, která se vymezují tržním řádem města Neratovice jako místa pro prodej a poskytování služeb, a to v provozní době příslušného prodejního místa,
d) od 31. prosince od 16.00 hodin do 1. ledna do 02.00 hodin každého roku,
e) veřejné prostranství podél obou břehů řeky Labe, oblast od zdymadla, s výjimkou prostor loděnice, až do Lobkovic,
f) veřejné prostranství okolo vodní nádrže „Pískovna" - břehy, jejichž vlastníkem je město Neratovice a
g) veřejné prostranství v okolí Byškovického rybníku.
Situační, orientační a grafické vymezení veřejných prostranstvích uvedených v bodech e)
až g) je přílohou č. 1 až 3 této vyhlášky.
 
ČI. 4
Vztah k jiným předpisům
Výjimkami uvedenými v předchozím článku 3 odstavce 2 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy, které upravují požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a ochranu veřejného zdraví.
 
ČI. 5
Zrušující ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška zrušuje a nahrazuje obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 1/2008 ze dne 18. 6. 2008, dále č. 1/2011 ze dne 15. 6. 2011, č. 2/2013 ze dne 11. 9. 2013 a č.2/2015 ze dne 18. 3. 2015.
 
ČI. 
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

 

1 ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2  ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3  např. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška města Neratovice ze dne 29. 3. 2017 č. 1/2017 o nočním klidu ze dne 29. 3. 2017
 
 

 Příloha č. 1
Veřejné prostranství podél obou břehů řeky Labe, oblast od zdymadla, s výjimkou prostor loděnice, až do Lobkovic.
- Veřejné prostranství je vymezené pozemky 532/1 k.ú. Neratovice - 921/5 k. ú. Lobkovice, a 780/1 k. ú. Mlékojedy u Neratovic - 73/32 k. ú. Lobkovice včetně (s výjimkou prostor loděnice) do vzdálenosti 10ti metrů od břehového koridoru řeky Labe.
 
 
 
                               

 

Příloha č. 2
Veřejné prostranství okolo vodní nádrže „Pískovna" - břehy, které patří městu Neratovice.
- Veřejné prostranství je vymezené pozemky 568/123 - 568/9 a 568/9 - 568/81 (vše k. ú. Mlékojedy u Neratovic) včetně do vzdálenosti 10ti metrů od břehového koridoru vodní nádrže „Pískovna".
 
 

 

 
Příloha č. 3
Veřejné prostranství v okolí Byškovického rybníku.
- Veřejné prostranství je vymezené pozemkem 5/1 k. ú. Byškovice do vzdálenosti 10ti metrů od břehového koridoru Byškovického rybníku.
 
              


 

 


| Vydáno dne 16. 06. 2017| Zdroj: www.neratovice.cz |

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.