Městská policie Neratovice

Vyhledávání


Vyhledat text

Bezpečné městoREFIZKalendář

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
Petr 12:30 - 16.10.
Dobrý den, prosím o intenzivnější průjezd hlídky MP Neratovice v ulici Ořechová, z důvodu pohybu...

Palečková 19:06 - 22.9.
Dobrý den, prosím o častější kontroly v ul. Kpt. Jaroše. Mezi domy 1341 a 1342 postávají neb...

MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...
Už se Vám někdy přihodilo, že Vás někdo po telefonu nutil odsouhlasit smlouvu na služby, které jste si neobjednali...?

Ano (31 hl.)
 
Ne (17 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 48

Fotogalerie

Vzorný "řidič"
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká v Lobkovicích rychlostí 99 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 1761
známka: 0

Počasí

Počasí Neratovice - Slunečno.cz
Vyhlášky a nařízení města
Vyhláška o veřejném prostranství a zeleni


Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.
 
  Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 7/14.4/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:      ČI. 1

    Předmět a cíl

1)  Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně na území města Neratovic.

2)  Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického vzhledu města.

ČI. 2

Vymezení pojmů

1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2)  Veřejnou zelení se rozumí ta část veřejných prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, bylinami a jejich společenstvy přirozeně nebo uměle vyvinutými. Součástí veřejné zeleně jsou i samostatně rostoucí stromy či keře, jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou, nebo jsou umístěny na veřejném prostranství.

ČI. 3

Čistota veřejných prostranství

       1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství.

       2) V zájmu udržení čistoty veřejného prostranství je na těchto plochách zakázáno:

a) odhazovat, nebo odkládat odpady mimo místa k tomu určená,

b) vylévat tekutiny, splaškové vody a jiné látky, narušující čistotu,

c) provádět mytí motorových vozidel,

d) vylepovat nebo umisťovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení mimo místa a zařízení k tomu určená,

e) poškozovat nebo ničit veřejná zařízení (např. barvou, nebo sprejem – malování graffiti), nebo je přemisťovat.

        ČI. 4 

Ochrana veřejné zeleně

1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejné zeleně.

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) vstupovat na květinové záhony a poškozovat travnaté plochy,

b) rozdělávat oheň a stanovat,

c) jakkoli upravovat prvky veřejné zeleně, provádět svévolné výsadby okrasných či užitkových rostlin bez předchozího odsouhlasení vlastníka pozemku.

       ČI. 5

      Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 


| Vydáno dne 08. 01. 2017| Zdroj: http://neratovice.cz |

Jste spokojeni se současnými zákony?

Ano! (Počet hlasů: 2)
(9.09 %)

Ne! (Počet hlasů: 8)
(36.36 %)

Jsem pro to, aby byly přísnější! (Počet hlasů: 10)
(45.45 %)

Jsem pro to, aby byly mírnější! (Počet hlasů: 2)
(9.09 %)

Nevím, nerozumím tomu! (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Celkem hlasovalo: 22
© 2022 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.