Městská policie Neratovice

Vyhledávání


Vyhledat text

Bezpečné městoREFIZKalendář

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
Palečková 19:06 - 22.9.
Dobrý den, prosím o častější kontroly v ul. Kpt. Jaroše. Mezi domy 1341 a 1342 postávají neb...

MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...
Už se Vám někdy přihodilo, že Vás někdo po telefonu nutil odsouhlasit smlouvu na služby, které jste si neobjednali...?

Ano (31 hl.)
 
Ne (17 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 48

Fotogalerie

"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Mládežnická okolo plaveckého bazénu rychlostí 49 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 30km/h.
zobrazení: 370
známka: 0

Počasí

Počasí Neratovice - Slunečno.cz

Upozornění

13.08.2020: VAROVÁNÍ POLICIE ČR

POZOR NA PODVODY V KYBERPROSTORU!!!

Celý článek  zde

Vyhlášky a nařízení města
Vyhláška o veřejném prostranství a zeleni


Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.
 
  Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 7/14.4/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:      ČI. 1

    Předmět a cíl

1)  Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně na území města Neratovic.

2)  Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického vzhledu města.

ČI. 2

Vymezení pojmů

1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2)  Veřejnou zelení se rozumí ta část veřejných prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, bylinami a jejich společenstvy přirozeně nebo uměle vyvinutými. Součástí veřejné zeleně jsou i samostatně rostoucí stromy či keře, jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou, nebo jsou umístěny na veřejném prostranství.

ČI. 3

Čistota veřejných prostranství

       1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství.

       2) V zájmu udržení čistoty veřejného prostranství je na těchto plochách zakázáno:

a) odhazovat, nebo odkládat odpady mimo místa k tomu určená,

b) vylévat tekutiny, splaškové vody a jiné látky, narušující čistotu,

c) provádět mytí motorových vozidel,

d) vylepovat nebo umisťovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení mimo místa a zařízení k tomu určená,

e) poškozovat nebo ničit veřejná zařízení (např. barvou, nebo sprejem – malování graffiti), nebo je přemisťovat.

        ČI. 4 

Ochrana veřejné zeleně

1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejné zeleně.

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) vstupovat na květinové záhony a poškozovat travnaté plochy,

b) rozdělávat oheň a stanovat,

c) jakkoli upravovat prvky veřejné zeleně, provádět svévolné výsadby okrasných či užitkových rostlin bez předchozího odsouhlasení vlastníka pozemku.

       ČI. 5

      Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 


| Vydáno dne 08. 01. 2017| Zdroj: http://neratovice.cz |

Jste spokojeni se současnými zákony?

Ano! (Počet hlasů: 2)
(9.09 %)

Ne! (Počet hlasů: 8)
(36.36 %)

Jsem pro to, aby byly přísnější! (Počet hlasů: 10)
(45.45 %)

Jsem pro to, aby byly mírnější! (Počet hlasů: 2)
(9.09 %)

Nevím, nerozumím tomu! (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Celkem hlasovalo: 22
© 2022 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.