Kouřil na autobusové zastávce

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2024, Zdroj: mpneratovice.cz, Vydáno dne: 03. 07. 2024

Dne 6. 6. 2024 v 21:51 hod. operátorka MKDS pozorovala v ul. Školní na autobusové zastávce dvě osoby, z nichž jedna kouřila a následně odhodila nedopalek cigarety. Ztotožněný šestnáctiletý mladík z Libiše nepopíral, že v zastávce kouřil a „vajgl“ odhodil. Za porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, mu byla v příkazním řízení uložena pokuta na spodní hranici možné sankce a současně o jeho konání bylo vyrozumněno Oddělení sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Neratovice.