Zábor veřejného prostranství

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2024, Zdroj: mpneratovice.cz, Vydáno dne: 01. 07. 2024

Dne 4. 6. 2024 v dopoledních hodinách strážníci při autohlídce zjistili že v ul. Jasmínova je velkoobjemový kontejner, který na místo nechala složit šestašedesátiletá žena bez patřičného povolení k záboru veřejného prostranství. Za porušení § 5 odst. 1, písm. g) zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích jí byla uložena pokuta v příkazním řízení na spodní hranici možné sankce.