Zábor veřejného prostranství

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2024, Zdroj: mpneratovice.cz, Vydáno dne: 15. 05. 2024

Dne 19. 4. 2024 v 20:24 hod. strážníci při obchůzkové činnosti zjistili že v ul. K. H. Máchy je velkoobjemový kontejner, který na místo nechala složit třiatřicetiletá žena bez patřičného povolení k záboru veřejného prostranství. Za porušení § 5 odst. 1, písm. g) zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích jí byla uložena pokuta v příkazním řízení na spodní hranici možné sankce.