Kradl v prodejně Albert

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2023, Zdroj: mpneratovice.cz, Vydáno dne: 06. 11. 2023

Dne 19. 10. 2023 bylo v 14:52 hod. na služebnu MP telefonicky oznámeno z prodejny Albert, že zachytili pachatele krádeže. Po příjezdu hlídky na místo byl pachatel ztotožněn a bylo zjištěno, že se jedná o osmdesátiletého muže z Neratovic, který odcizil čokolády a balení kávy v celkové hodnotě 238 Kč. Jmenovaný nebyl osobou zájmovou pro PČR a bez záznamu v centrálním registru přestupků zůstal přestupek v kompetenci MP s uložením pokuty v příkazním řízení na spodní hranici možné sankce.