Přednáška na téma kyberšikana

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: mpneratovice.cz, Vydáno dne: 07. 05. 2023

Dne 2. 5. 2023 proběhla v rámci prevence kriminality přednáška pro  žáky 6. C a 6.D základní školy 28. října v Neratovicích . Žákům bylo preventistou MP vysvětleno, co to vůbec kyberšikana je a co dělat v případě, že se na nich někdo kyberšikany dopouští. Zároveň jim byla vysvětlena všechna možná rizika a příčiny kyberšikany.  Hlavně, jak se v takových situacích zachovat. Důležité je nebýt lhostejný k ostatním a v případě, že o takovém chování vědí, vše  nahlásit třídnímu učiteli, rodičům, nebo kontaktovat policii.  Dále jsme se zaměřili na formy kyberšikany jako např. kybergroomingu, online vydírání, happy slappingu a dalších. Žáci byli také upozorněni na to, aby neuveřejňovali své fotografie nebo videa na sociálních sítích s tím, jak je jednoduché takové příspěvky zneužít. Přednáška žáky zaujala, o čemž svědčilo jejich aktivní zapojení a četné dotazy k daným tématům.