Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
  Počasí
Počasí Neratovice - Slunečno.cz
  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 21 let (57 hl.)
 
Od 18 let (27 hl.)
 
Od 15 leti (42 hl.)
 
Od 13 let (31 hl.)
 
Sociální sítě by vůbec neměly být (54 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 211
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Mládežnická okolo plaveckého bazénu rychlostí 48 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 30km/h.
zobrazení: 235
známka: 0
  Videa
Dětský den roku 2019Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
  Upozornění
13.03.2020: Upozornění

Sebeobrana v rámci projektu „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“ vedená Městskou policií Neratovice, byla prozatím ukončena.

Vyhlášky a nařízení města
Vyhláška o pohybu psů


Tato vyhláška, která je zde uvedena, není celá. Vyhláška ke stažení.

Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 4/2018

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 12. 9. 2018 usnesením č. 5/10.2/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:ČI. 1
Předmět a území
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je úprava pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů
2) Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na asistenční psy osob se zdravotním hendikepem včetně vodících psů pro zrakově postižené.
3) Území města Neratovice je tvořeno katastrálními územími Neratovice, Byškovice, Mlékojedy, Lobkovice a Korycany.
 
ČI. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1' ve městě:
a) na veřejných prostranstvích ve městě, s výjimkou míst uvedených v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku a v článku 3 této vyhlášky, je možný pohyb psů pouze na vodítku;
b) na autobusových zastávkách, v době pořádání trhů v prostorách k tomuto účelu vyčleněných, jakož i v době konání veřejně přístupných společenských, kulturních a sportovních akcí na místě konání těchto akcí, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem;
c) na dětská hřiště, sportoviště, pískoviště a koupaliště je psům vstup zakázán.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
3) Osoby uvedené v odst. 2 jsou rovněž povinny neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství.
 
ČI. 3
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
 
1) Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
a) veřejné prostranství podél řeky Labe mezi železničním mostem do Mlékojed a hranicí území Spolany a.s., graficky vyznačené v bodě A) přílohy č. 1 této obecně
'' § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2> Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
závazné vyhlášky;
b) veřejné prostranství podél řeky Labe u zdymadla, kde je možný volný pohyb psů od 1. října daného roku do 30. dubna roku následujícího (od 1 května daného roku do 30. září téhož roku volný pohyb psů v této lokalitě možný není), graficky vyznačené v bodě B) přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky;
c) psí loučka pro volný pohyb psů umístěná severozápadně od křížení ulic Kojetická a Na Výsluní, graficky vyznačená v bodě C) přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky;
d) veřejné prostranství u „kopce Miluji" a Základní školy Neratovice, 28. Října 1157, okres Mělník, graficky vyznačené v bodě D) přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky
2) Volné pobíhání psů v prostorách uvedených v odst. 1 tohoto článku je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
 
ČI. 4
Zrušující ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška zrušuje a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku města Neratovice č. 4/2016 ze dne 19. 12. 2016.
Čl. 5 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení
 

| Vydáno dne 16. 10. 2018| Zdroj: http://neratovice.cz |

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.