Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
  Počasí

  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 13 let (165 hl.)
 
Od 15 let (134 hl.)
 
Od 18 let (138 hl.)
 
Od 21 let (136 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 573
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká rychlostí 72 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 825
známka: 0
  Videa
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Dětský den s FC LobkovicePřehraj
Dětský denPřehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
Informace MP
Řešení vraků


Řešení vraků vozidel očima strážníků Městské policie Neratovice

Je možné, že se Vám již někdy přihodilo, že strážník městské policie provádí šetření v okolí vozidla, které jeví známky vraku. Ve většině případů se tak děje z kontrolní činnosti každého strážníka ve svém obvodu, ale samozřejmě i na telefonické oznámení občanů. Při šetření provádí fotodokumentaci a další nezbytné úkony, ale od té doby mohou uplynout dva až tři měsíce (někdy i déle) a vrak vozidla stále stojí na stejném místě. Co tedy strážník tak dlouho dělá? Proč vozidlo nenechá odtáhnout? Řeší vůbec tento problém? Na tyto otázky je celkem jednoduchá odpověď - ano řeší, ale bohužel tyto další úkony jsou pro občany neviditelné. Proto se vám pokusíme vysvětlit zákonný postup, který začíná s každým objevením vraku.Definice vraku podle § 19 odst. 2, písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno

g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) (dále jen „vrak“),

Novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., je nově:

§ 19c

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku

a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.


Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Pokud tak neučiní, odstraní a zlikviduje vrak vlastník komunikace a to na náklady vlastníka vraku.

V případě, že vlastník komunikace nemůže zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění způsobem v místě obvyklým (například vyvěšením na úřední desce, apod.). Po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy, odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Pokud se dodatečně podaří zjistit vlastníka vraku, lze samozřejmě uplatnit nárok na náhradu nákladů spojených s odstraněním a likvidací vraku.

Postup strážníka při nalezení vraku vozidla:

V případě, že dojde ke zjištění vozidla, které jeví známky vraku, provede strážník nezbytné úkony ke zjištění majitele takovéhoto vozidla, ve většině případů podle RZ či SPZ. Pokud to není možné a jsou možnosti ke zjištění identifikačního čísla vozidla, tak podle něj, popřípadě šetřením v okolí apod. a provede podrobnou fotodokumentaci. Zákonnými prostředky, pokud je to možné, zjištěného vlastníka vyrozumí a upozorní na porušování zákona s výzvou k odstranění vraku, většinou do čtrnácti dnů a tyto údaje zapíše do kontrol svého obvodu, které elektronicky odesílá příslušnému správnímu orgánu. V případě, že nedojde vlastníkem k odstranění vraku v požadované lhůtě, strážník vypracuje podrobný úřední záznam, který předá příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení k odstranění vraku. V případě, že se jedná o vrak, u kterého není možné zjistit majitele, strážník bez zbytečných průtahů vypracuje úřední záznam, který předá příslušnému správnímu orgánu jako podnět k dalšímu řešení.


| Vydáno dne 10. 02. 2016

Setkali jste se někdy s domácím násilím?

ANO, ale ne přímo (blízcí, známí) (Počet hlasů: 6)
(66.67 %)

Osobně NE (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

ANO, na vlastní kůži (Počet hlasů: 2)
(22.22 %)

Nikdy, ani u sebe, ani u jiných (Počet hlasů: 1)
(11.11 %)

Celkem hlasovalo: 9

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.