Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
  Počasí
Počasí Neratovice - Slunečno.cz
  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 21 let (77 hl.)
 
Od 18 let (36 hl.)
 
Od 15 leti (61 hl.)
 
Od 13 let (35 hl.)
 
Sociální sítě by vůbec neměly být (65 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 274
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Kostelecká rychlostí 70 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 767
známka: 0
  Videa
Dětský den roku 2019Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
  Upozornění
13.03.2020: Upozornění

Sebeobrana v rámci projektu „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“ vedená Městskou policií Neratovice, byla prozatím ukončena.

Vyhlášky a nařízení města
Vyhláška o veřejném prostranství a zeleni


Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.
 
  Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 7/14.4/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:      ČI. 1

    Předmět a cíl

1)  Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně na území města Neratovic.

2)  Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického vzhledu města.

ČI. 2

Vymezení pojmů

1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2)  Veřejnou zelení se rozumí ta část veřejných prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, bylinami a jejich společenstvy přirozeně nebo uměle vyvinutými. Součástí veřejné zeleně jsou i samostatně rostoucí stromy či keře, jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou, nebo jsou umístěny na veřejném prostranství.

ČI. 3

Čistota veřejných prostranství

       1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství.

       2) V zájmu udržení čistoty veřejného prostranství je na těchto plochách zakázáno:

a) odhazovat, nebo odkládat odpady mimo místa k tomu určená,

b) vylévat tekutiny, splaškové vody a jiné látky, narušující čistotu,

c) provádět mytí motorových vozidel,

d) vylepovat nebo umisťovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení mimo místa a zařízení k tomu určená,

e) poškozovat nebo ničit veřejná zařízení (např. barvou, nebo sprejem – malování graffiti), nebo je přemisťovat.

        ČI. 4 

Ochrana veřejné zeleně

1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejné zeleně.

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) vstupovat na květinové záhony a poškozovat travnaté plochy,

b) rozdělávat oheň a stanovat,

c) jakkoli upravovat prvky veřejné zeleně, provádět svévolné výsadby okrasných či užitkových rostlin bez předchozího odsouhlasení vlastníka pozemku.

       ČI. 5

      Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 


| Vydáno dne 08. 01. 2017| Zdroj: http://neratovice.cz |

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.