Hlavní Menu
  Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
  Počasí
Počasí Neratovice - Slunečno.cz
  Diskuzní fórum
08.07. Obytná zóna staré Ne ...
Ohledně obytné zóny či zpomalovacích pruhů se můžete s žádostí obrátit na odb ... »

07.07. Obytná zóna staré Ne ...
Dobrý den,
kde bych mohl zažádat, aby město/MP nebo SP navrhli obytnou ... »


12.06. "Driftování" v obci
Drifting je řízený přetáčivý smyk. Ano, je postižitelný, ale záleží, kde a kd ... »

12.06. "Driftování" v obci
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nějak postižitelné "d ... »


14.12. foto
děkuji za reakci,budu sledovat :)

Originál vložil Rostislav... ... »


14.12. foto
Fotografie vkládáme průběžně a jedná se především o vozidla, která překročila ... »

  Ankety
Od kolika let byste povolili přístup na sociální sítě?

Od 21 let (57 hl.)
 
Od 18 let (27 hl.)
 
Od 15 leti (42 hl.)
 
Od 13 let (31 hl.)
 
Sociální sítě by vůbec neměly být (54 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 211
  Tísňové linky
156 - městská policie
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - policie ČR
112 - j. č. t. v. v evropě
724 192 728 - číslo pro neslyšící k zaslání SMS
  Bezpečné město  REFIZ
  Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Fotogalerie
  Fotogalerie
"Vzorný" řidič
Řidič tohoto vozidla jel po ul. Byškovická rychlostí 64 km/h., ačkoliv je zde povolená rychlost 50km/h.
zobrazení: 69
známka: 0
  Videa
Dětský den roku 2019Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Den DV 2018Přehraj
Vypiš všechna media
MP 15:08 - 14.10.
Dobrý den,
o tomto zaparkovaném vozidle víme již delší dobu a jeho stáním jsme se podrobně...

Jitka Landergotová 14:13 - 14.10.
Dobrý den,
na křižovatce ulic Kojetická a Bří Čapků - v ulici Bří.Čapků - je neustále...

Rostislav Oplt 9:20 - 3.7.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že v neděli nefungoval přístup do evidence psů, byl kontakt zjišt...
  Upozornění
13.03.2020: Upozornění

Sebeobrana v rámci projektu „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“ vedená Městskou policií Neratovice, byla prozatím ukončena.

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 10 nalezených)

Vyhlášky a nařízení města Nařízení o tržním řádu

Toto nařízení, které je zde uvedeno, není celé. Nařízení včetně změn ke stažení.
 
NAŘÍZENI MĚSTA NERATOVICE č. 1/2019,
 
kterým se mění a doplňuje nařízení města Neratovice č. 1/2013, ve znění nařízení města Neratovice č. 1/2014, ve znění nařízení města Neratovice 1/2015, ve znění nařízení města Neratovice č. 1/2016 a nařízení města Neratovice č. 2/2016 tržní řád.
 
Rada města Neratovice se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení města Neratovice č. 1/2013 tržní řád ze dne 9. 10. 2013, ve znění nařízení města Neratovice č. 1/2014, ze dne 19. 2. 2014 a nařízení města Neratovice č. 1/2015, ze dne 15. 4. 2015, nařízení města Neratovice č. 1/2016 ze dne 21. 9. 2016 a nařízení města Neratovice č. 2/2016 ze dne 2. 11. 2016:
 
ČI. 1.
1. Příloha č. 1 nově zní:
„Seznam tržišť
Tržiště - vymezené veřejně přístupné prostranství, dočasně nebo trvale určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených místech
parkoviště u „staré benziny" - ul. Mládežnická
- pro trhy a pro nahodilé akce se využívá plocha 600 m2,
Náměstí Republiky
- pro pořádání farmářských trhů se využívá plocha 1.000 m2,
- pro pořádání Adventních trhů se využívá plocha 600 m2.

 

| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 12. 05. 2019 (1057 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Vyhláška o nočním klidu

Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.

MĚSTO NERATOVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019 O NOČNÍM KLIDU
 
Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 27. března 2019 usnesením č. 2/9.1/19 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 12. 05. 2019 (582 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Vyhláška o pohybu psů

Tato vyhláška, která je zde uvedena, není celá. Vyhláška ke stažení.

Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 4/2018

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 12. 9. 2018 usnesením č. 5/10.2/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 16. 10. 2018 (515 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Vyhláška o zákazu konzumace alkohol. nápojů

Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA NERATOVICE

č. 2/2017,

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 10. května 2017 usnesením č. 3/9.1/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
ČI. 1 
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vydat zákaz konzumace alkoholických nápojů na celém území města Neratovice kromě vymezených ploch veřejných prostranství a času.
 
ČI. 2 
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
2) Alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. 
ČI. 3
Místa a čas, na nichž je požívání alkoholických nápojů dovoleno
1) Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „požívání alkoholických nápojů") se na veřejných prostranstvích zakazuje, s výjimkami stanovenými v odst. 2.
2) Požívání alkoholických nápojů je možno na následujících veřejných prostranstvích a ve stanovené době:
a) prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy a na základě jejích ohlášení městu Neratovice,
b) kulturní, sportovní a společenské akce ohlášené městu Neratovice, 
c) veřejná prostranství, která se vymezují tržním řádem města Neratovice jako místa pro prodej a poskytování služeb, a to v provozní době příslušného prodejního místa,
d) od 31. prosince od 16.00 hodin do 1. ledna do 02.00 hodin každého roku,
e) veřejné prostranství podél obou břehů řeky Labe, oblast od zdymadla, s výjimkou prostor loděnice, až do Lobkovic,
f) veřejné prostranství okolo vodní nádrže „Pískovna" - břehy, jejichž vlastníkem je město Neratovice a
g) veřejné prostranství v okolí Byškovického rybníku.
Situační, orientační a grafické vymezení veřejných prostranstvích uvedených v bodech e)
až g) je přílohou č. 1 až 3 této vyhlášky.
 
ČI. 4
Vztah k jiným předpisům
Výjimkami uvedenými v předchozím článku 3 odstavce 2 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy, které upravují požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a ochranu veřejného zdraví.
 
ČI. 5
Zrušující ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška zrušuje a nahrazuje obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 1/2008 ze dne 18. 6. 2008, dále č. 1/2011 ze dne 15. 6. 2011, č. 2/2013 ze dne 11. 9. 2013 a č.2/2015 ze dne 18. 3. 2015.
 
ČI. 
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

 

1 ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2  ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3  např. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška města Neratovice ze dne 29. 3. 2017 č. 1/2017 o nočním klidu ze dne 29. 3. 2017
 
 

 

| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 16. 06. 2017 (1251 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Vyhláška o používání zábavní pyrotechniky

Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.

Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 5/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 7/14.3/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 08. 01. 2017 (599 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Vyhláška o veřejném prostranství a zeleni

Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.
 
  Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Neratovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 7/14.4/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 08. 01. 2017 (1411 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Nařízení města o přiložení a odstranění TPZOV

Toto nařízení, které je zde uvedeno, není celé. Nařízení ke stažení.

Nařízení města o stanovení cen za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
 
Nařízení města Neratovice č.  2., ze dne 27. 5. 2009 o stanovení cen za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.
 
Rada města Neratovice se na svém zasedání dne 27. 5. 2009 usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem MF č. 1/2009 ze dne 23. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uvedené  n a ř í z e n í .
| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 28. 07. 2014 (881 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Nařízení města o odtahu vozidel

Toto nařízení, které je zde uvedeno, je celé. Nařízení ke stažení.

Nařízení města o odtahu vozidel a stanovení cen za odtah vozidla

NAŘÍZENÍ města Neratovice č. 1, ze dne 27. 5. 2009 o odtahu vozidel a stanovení  cen za odtah vozidla.
 
Rada města Neratovice, se na svém zasedání  dne 27. 5. 2009 usnesla, vydat na základě§ 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění všech platných změn a pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem MF č. 01/2009 ze dne 23. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona  č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích toto 
n a ř í z e n í:
 
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Podle § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je strážník obecní policie nebo v návaznosti s vlastníkem komunikace, oprávněn rozhodnout o odstranění vozidla, které je překážkou v provozu, ve smyslu ustanovení § 2, písm. e), zák. č. 361/2000Sb., a to na náklady provozovatele.
| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 28. 06. 2011 (934 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Vyhláška o městské policii

Tato vyhláška, která je zde uvedena, je celá. Vyhláška ke stažení.

Vyhláška o městské policii
 
Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 5/2005 o městské policii.
 
Zastupitelstvo města Neratovice schválilo a vydává dne 15. 6. 2005 v souladu s ustan. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustan. § 1 odst. 1) a § 27 odst. 2) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o městské policii.
 
Čl. 1
Základní ustanovení
Město Neratovice zřizuje Městskou policii Neratovice (dále jen „městská policie“), se sídlem v Neratovicích, Kojetická 1028, jako orgán města, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštní zákon.     
| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 24. 06. 2011 (1104 přečtení) |
Vyhlášky a nařízení města Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse

Toto nařízení, které je zde uvedeno, je celé. Nařízení ke stažení.

Nařízení města č. 3 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
 
NAŘÍZENÍ města Neratovice č. 3, ze dne 16. prosince  2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov.
 
Rada města Neratovice, se na svém zasedání  dne 16. 12. 2009 usnesla, vydat na základě § 5 odst. 1 a podle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK“), a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení je zajistit adekvátní ochranu hnízdní populace zvláště chráněného druhu živočicha – rorýse obecného při rekonstrukcích budov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice.  Nařízení upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov se zachovalými ventilačními průduchy v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které bývají často uzavírány a rorýsům obecným je tak znemožněno úspěšné hnízdění na jejich tradičních hnízdištích. Rekonstrukce budov lze tedy považovat za soubor činností, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností druhu či zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 ZOPK.
 
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) rekonstrukcí budovy celkové opravy a úpravy budovy, např. zateplování, nová omítka, nebo dílčí opravy a úpravy budovy spojené s uzavíráním ventilačních průduchů a navazujících dutin v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích;
 
b) atikou část budovy v úrovni střešní konstrukce, ve které jsou umístěny ventilační průduchy – prostor mezi horní hranou oken v posledním nadzemním podlaží budovy a pláštěm střechy/svrchním okrajem budovy.
| Celý článek |

| Autor: admin | Vydáno dne 24. 06. 2011 (883 přečtení) |

 

© 2014 Městská policie Neratovice - Desing - Powered by PhpRS.
Kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů
nebo jiných částí webu bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.