Den bezpečí

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 09. 09. 2021


Preventivní akce Den bezpečí pro žáky ze základní školy v Libiši se uskutečnil dne 3. září 2021 na louce u Labe v Lobkovicích. Policisté, hasiči a záchranáři zde předvedli svou nejnovější techniku a předvedli několik ukázek své práce. Děti si mohly prohlédnout řadu stánků, například BESIPU, IZS aj. U stánku městské policie si mohly pomocí tzv. alkoholových a drogových brýlí vyzkoušet, jak se cítí člověk pod vlivem alkoholu nebo drog. Strážníci je seznámili s činností MP převážně v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Připomněli jim pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky a bezpečné chování v silničním provozu. Své znalosti si mohly ověřit v krátkém testu, za který dostaly reflexní prvek. Celkově na celé akci děti získaly mnoho cenných informací z oblasti prevence a i přes vrtochy počasí se den vydařil a děti odcházely plné dojmů a zážitků.

Fotografie