Rušil noční klid

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2021, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 08. 09. 2021


Dne 7. 8. 2021 bylo tři hodiny po půlnoci na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. Dr. E. Beneše v č. p. 1181 dochází k rušení nočního klidu. Strážníci, kteří na místo přijeli, zjistili, že v jednom z bytů tohoto domu dochází k velmi hlasité hádce mezi mužem a ženou. Po důrazném upozornění, že dochází k rušení nočního klidu se třicetiletý muž s přítelkyní přestal hádat. Prověřením na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou pro policii a i přes to, že měl záznam v centrálním registru přestupků, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou na spodní hranici možné sankce.