Rušil noční klid

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2021, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 01. 09. 2021


Dne 30. 7. 2021 bylo dvě hodiny po půlnocí na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. Dr. E. Beneše č. p. 1181 dochází k rušení nočního klidu. Strážníci, kteří na místo přijeli, zjistili, že v jednom z bytů v horním patře tohoto domu hraje velmi hlasitě muzika. Po důrazném upozornění, že dochází k rušení nočního klidu, třicetiletý muž hudbu vypnul. Prověřením na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou pro policii, a protože neměl záznam v centrálním registru přestupků, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou na spodní hranici možné sankce.