Rušil noční klid

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2020, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 14. 09. 2020


Dne 16. 8. 2020 bylo v 5:02 hod. na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. Za Obchody u prodejny Pepco je rušen noční klid hlasitým řevem skupinky mladíků. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že hlasitě pokřikoval jeden z mladíků. Po důrazném upozornění, že dochází k rušení nočního klidu dvacetiletý mladík, který byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, přestal po nějaké době pokřikovat. Prověřením na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou pro policii a protože neměl záznam v centrálním registru přestupků, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou na poloviční hranici možné sankce za znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci.