Svévolná údržba zeleně

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2020, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 08. 09. 2020


Dne 14. 8. 2020 hlídka MP obdržela podnět, který se týkal nedovoleného stříhání zeleně na pozemku města v ul. Na Výsluní. Pro strážníky po příjezdu na místo nebylo složité zjistit, že se jednalo o svévolnou údržbu dřeviny na pozemku města, čili porušení Obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 6/2016 Čl. 4 a proto byla celá událost postoupena odboru životního prostředí k dalšímu opatření.