Odkládání odpadu mimo vyhrazené místo

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2020, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 31. 08. 2020


Dne 28. 7. 2020 v 8:44 hod. operátor MKDS na kameře umístěné v ul. Dr. E. Beneše zahlédl muže, který do nádoby na odpad odhodil plastový kbelík od barvy.  S podezřením na porušení vyhlášky města č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně města Neratovice, byla na místo vyslána hlídka MP, která na místě zjistila, že muž odhodil kbelík, ve kterém byl zbytek barvy. Podle RZ vozidla, kterým muž přijel, strážníci zjistili, že se jedná o dvaasedmdesátiletého muže z Libiše, kterému později uložili pokutu v příkazním řízení na spodní hranici možné sankce. Následně ho poučili, že se jedná o odpad, který patří na sběrný dvůr FCC Neratovice s.r.o., kam ho nakonec odvezl. Jeho tvrzení, že pomáhá vnukovy, který má trvalý pobyt v Neratovicích, s opravou bytu, strážníci rovněž ověřili.