Rušil noční klid

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2020, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 22. 05. 2020


Dne 25. 4. 2020 v 00:20 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. dr. E. Beneše v č. p. 1042 hraje hlasitě hudba. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že hlasitá hudba vychází z bytu čtyřiadvacetiletého muže, ve kterém byly i jiné osoby. Po důrazném upozornění, že dochází k rušení nočního klidu, byla hlasitá hudba vypnuta. Prověřením na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou pro policii a protože neměl záznam v centrálním registru přestupků, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou na spodní hranici možné sankce.