Přednáška na téma šikana a kyberšikana

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 02. 12. 2019


Dne 20. 11. 2019 proběhla pro žáky 5. C a 5. A na ZŠ Ing. M. Plesingera Božinova v Neratovicích přednáška na téma šikana a kyberšikana, kde byl kladen důraz na rizika šikany a jejich dopad na šikanovanou osobu. Žákům bylo přiblíženo, co to je šikana, jaké má znaky, jak se snadno a rychle mohou dostat do role oběti nebo agresora, který šikanuje a terorizuje své okolí, např. vynucováním svačiny či peněz na spolužácích, ale také posmíváním se na účet hendikepované osoby či žáka, který se nějakým způsobem odlišuje od ostatních, nebo který se zrovna do města přistěhoval a začal na jejich školu chodit. Žákům bylo vysvětleno, co je to kyberšikana a jak se chránit a co dělat v případě, že se na nich někdo kyberšikany dopouští. A jaká je prevence proti kyberšikaně. Žákům byla vysvětlena všechna možná rizika a příčiny šikany i kyberšikany a jak se v takových situacích zachovat s tím, aby nebyli lhostejní k ostatním a v případě, že o takovém chování vědí, tak ať ho nahlásí třídnímu učiteli, rodičům či přímo kontaktovali Městskou policii Neratovice. Žákům se přednáška líbila a byla pro ně informacemi, dle zaujetí většiny z nich, přínosná. Na konci přednášky došlo k diskuzi, kde se žáci mohli na cokoliv zeptat, co je ještě k tématu šikana nebo kyberšikana zajímalo.