Přednáška o dopravní výchově

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 27. 11. 2019


Dne 12. 11. 2019 proběhla v rámci prevence kriminality přednáška o dopravní výchově žáků z 2. c a 2. D na základní škole 28. října v Neratovicích. Cílem této přednášky bylo ukázat žákům, jak se bezpečně chovat a pohybovat v silničním provozu z pohledu chodce a cyklisty. Velká pozornost byla věnována důležitosti reflexních prvků na oblečení, znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby a zásadám bezpečné jízdy na kole. Dále byly žákům vysvětleny pojmy chodník, přechod pro chodce, vymezení vozovky, která vozidla mají právo přednosti jízdy s tím, že žákům byly ukázány obrázky se správným či špatným jednáním. Na konci besedy si žáci prohlédli donucovací prostředky, které jim byly předvedeny s vysvětlením, na co se konkrétní donucovací prostředek používá a poté si mohli samy některé donucovací prostředky prohlédnout a samozřejmě nechyběly odměny za pozornost v podobě reflexních prvků a sladkostí.