Podezření na odcizení RZ

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 25. 11. 2019


Na začátku měsíce strážníci v součinnosti s OO PČR Neratovice provedli montáž TPZOV na vozidlo s podezřením na odcizené registrační značky. I přes četné kontroly strážníků byl na místě zjištěn pokus o násilné odstranění TPZOV. Proto byla na vozidlo zaměřena kamera se zvýšeným dohledem. O sedm dní později operátor MKDS u vozidla zaznamenal pohyb dvou osob, které něco ukládaly do zavazadlového prostoru. Tentokrát ale nestačili oba „čerstvě“ nezletilí chlapci od vozidla utéci a přivolaná hlídka OO PČR Neratovice si je převzala k dalšímu šetření.