Pokřikoval a popíjel alkohol

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 22. 11. 2019


Dne 3. 11. 2019 v 7:41 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že na nám. Republiky je muž, který hlasitě a vulgárně pokřikuje. Po příjezdu hlídky MP na místo strážníci zjistili, že se jedná o jednadvacetiletého muže z Neratovic. Protože se projevoval velmi hlasitě, byl vyzván, aby se ztišil, což učinil. Vzhledem k tomu, že byl opilý, byl strážníkem vyzván, aby se dostavil v následujících dnech na služebnu k dořešení události. Jmenovanému byla v příkazním řízení, za popíjení alkoholu a rozbití lahve, uložena pokuta na poloviční hranici možné sankce.