Odložila gauč

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 20. 11. 2019


Dne 27. 10. 2019 v 16:22 hod. operátor MKDS na kameře umístěné v ul. Dr. E. Beneše zahlédl vozidlo, které zastavilo u kontejnerového stání a dva muži z něj vynesli „gauč“, který tam ponechali. S podezřením na porušení vyhlášky města č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně města Neratovice, byla na místo vyslána hlídka MP, která pohyb vozidla nikde v okolí nezaznamenala. Dalším šetřením bylo zjištěno, že majitel vozidla je z Neratovic. Následně byl strážníky kontaktován a od něho strážníci zjistili, že „gauč“ ke kontejnerovému stání odložila jeho družka. Později byla devětadvacetileté ženě pro porušení zmíněné vyhlášky uložena pokuta v příkazním řízení na spodní hranici možné sankce. Horní hranice sankce podle zákona o některých přestupcích je 10000,- Kč. V tomto případě se jednalo o odpad, který patří na sběrný dvůr FCC s.r.o. Neratovice, kam ho mohl jmenovaný odvézt.