Rušil noční klid

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 07. 10. 2019


Dne 8. 9. 2019 tři hodiny po půlnoci bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. Kojetická č. p. 1021 dochází k rušení nočního klidu. Strážníci, kteří na místo přijeli, zjistili, že v jednom z bytů v pátém patře tohoto domu hraje velmi hlasitě hudba. Proto byl strážníky majitel bytu upozorněn, že dochází k rušení nočního klidu a vyzvali ho, aby zdroj hudby vypnul, což učinil. O hodinu později se rušení opakovalo, a proto byl majitel důrazně, ačkoliv byl pod vlivem alkoholu, upozorněn, aby hudbu vypnul, což učinil. Nicméně v následujících dnech byla padesátiletému muži uložena pokuta v příkazním řízení pod hranicí poloviční sankce za rušení nočního klidu.