Pojď cvičit. Odhoď ulici.

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 11. 09. 2019


Od 18. 9. 2019 pokračuje projekt v rámci prevence kriminality pro děti školního věku, pod názvem „Pojď cvičit. Odhoď ulici.“, který byl spuštěn v květnu roku 2013. Tréninky budou každou středu od 14:00 hod. v „boxerně“ ve sportovní hale v ul. Kpt. Jaroše 233/26. Tréninky, zaměřené především na sebeobranu, vede velitel MP, který má patřičnou aprobaci v této oblasti. Jedním z cílů tohoto projektu je zabývat se tématy s tím souvisejícími, např. jak se mají děti zachovat v situacích, kdy budou svědky, nebo obětí protiprávního jednání apod. Dalším cílem je získat jejich důvěru a mladistvé vyskytující se v rizikových sociálních skupinách z tohoto prostředí vytáhnout a ukázat jim, že je i jiný způsob trávení volného času, který většinou "proflákají" po ulicích a který jejich zdraví a psychice jen prospěje. Nejen z těchto důvodů je chceme nadchnout pro cvičení, ale také jim dát průpravu k zapojení se do jiných kroužků bojových sportů.