Kradla v prodejně Tesco

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 07. 08. 2019


Dne 3. 7. 2019 bylo v 19:34 hod. na služebnu MP telefonicky oznámeno z prodejny Tesco, že zachytili pachatele krádeže. Po příjezdu hlídky na místo byl pachatel ztotožněn a bylo zjištěno, že se jedná o devětapadesátiletou ženu z Neratovic, která měla odcizit tílko. Jmenovaná s přestupkem nesouhlasila, tvrdila, že nic neodcizila a ani prohlídka batohu to nepotvrdila a proto byla propuštěna. Následnou kontrolou kamerového systému, bylo zjištěno, že při nepozornosti ostrahy podezřelá žena tílko odhodila ve skladu mezi přepravky. Žena byla vyzvána, aby se dostavila k podání vysvětlení na služebnu MP, což učinila a krádež již, po zhlédnutí záznamů, nepopírala. Prověřením na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou pro PČR a nemá záznam v centrálním registru přestupků, proto zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou pod poloviční hranicí možné sankce.