Odložený nábytek

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 08. 07. 2019


Dne 2. 6. 2019 v 13:29 hod. byl hlídkou při obchůzkové činnosti v ul. Školní u kontejnerového stání zjištěn odložený nábytek. Strážníci následným šetřením události zjistili, že nábytek ke kontejnerovému stání odložil muž bydlící v přilehlém domě. Následující den již věděli, že se jedná o sedmačtyřicetiletého muže, kterému byla pro porušení vyhlášky města č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně města Neratovice uložena pokuta v příkazním řízení pod poloviční hranicí možné sankce s tím, že zajistí odvoz nábytku na sběrný dvůr, kam tento odpad patří.