Kradla v prodejně Leox

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 02. 07. 2019


Dne 23. 5. 2019 v 15:11 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno z prodejny LEOX, že zachytili dvě osoby podezřelé z krádeže, které z místa utekly. Strážníci osoby podle popisu zastihli v ul. Mládežnická u „kavana“, kde bylo zjištěno, že pachatelem je čtyřicetiletá M. H. z Čelákovic, která odcizila umělou vagínu hodnotě 729 Kč. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o osobu zájmovou pro PČR s jedním záznamem v centrálním registru přestupků, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou pod poloviční hranicí možné sankce.