Vykonal potřebu

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 30. 05. 2019


Dne 27. 4. 2019 bylo v 18:30 telefonicky na služebnu MP oznámeno, že ve vestibulu kulturního domu neznámá osoba vykonala potřebu a na místě se již nenachází. Vytěžením kamerového systému byl zjištěn muž, který byl v následujících dnech ztotožněn a vyzván k podání vysvětlení. Sedmapadesátiletému muži z Neratovic byla za znečištění veřejného prostranství uložena pokuta na poloviční hranici možné sankce. Horní hranice sankce podle zákona o některých přestupcích je 10 000,- Kč.