Otrhával květiny

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 29. 05. 2019


Dne 1. 5. 2019 v 4:16 hod. operátor MKDS spatřil osobu, která na nám. Republiky otrhávala květiny a následně odešla směrem do ul. Masarykova. Na místo byla vyslána hlídka MP, která ztotožnila muže, který květiny otrhával, a zjistila, že se jedná o šestadvacetiletého muže z Neratovic. Pro porušení Obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 6/2016 o čistotě veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně mu byla uložena pokuta v příkazním řízení na spodní hranici možné sankce.