Vyhraj cyklistické potřeby

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 26. 06. 2019


Městská policie Neratovice v rámci prevence kriminality pořádá v období od 1. 5. do 10. 6. 2019 již X. ročník soutěže o cyklistické potřeby. V tomto ročníku, stejně jako v minulém, se bude soutěžit o poukazy na libovolný nákup cyklistických potřeb v prodejně Cykloservis v Lobkovicích. Soutěž je určena především dětem, ale i mládeži do osmnácti let. Podmínkou je dodržování zákona, cyklista mladší 18 let je totiž povinen za jízdy používat ochrannou přilbu a proto do slosování o poukázky v celkové hodnotě 13000,- Kč budou zařazeni jen ti cyklisté, kteří při kontrole splní tuto zákonnou povinnost. Po dobu soutěže budou strážníci zastavovat cyklisty, ale také je možné, aby se cyklista sám strážníkovi přihlásil, a ten s ním vyplní krátký dotazník, který, pokud bude mít cyklista přilbu, bude zařazen do slosování o zmíněné poukázky. Do soutěže je možné zařadit jen jeden platný dotazník.

Partneři soutěže: Pneuservis a prodejna cyklistických potřeb www.nerakola.cz, zakázkové truhlářství z Lobkovic www.bdtruhlarstvi.cz a Autolakovna Josef Staněk Neratovice-Lobkovice.

Dne 28. 6. 2019 proběhlo za účasti starosty Ing. Romana Kroužeckého, místostarostky Mgr. Lenky Mrzílkové, velitele MP Neratovice Rostislava Oplta, zástupce velitele MP Františka Hrdličky, preventisky MP Petry Kocourkové a Renaty Kovaczové předávání dárkových poukazů s dárkovou taškou, ve které děti našly drobné reflexní dárečky, pexeso či propagační materiály a sladkosti.

 

FotogalerieDne 11. 6. 2019 proběhlo za účasti místostarostky města Mgr. Lenky Mrzílkové,  zástupce velitele MP Františka Hrdličky, preventistky MP Petry Kocourkové, vedoucí MKDS Renaty Kovaczové a Jiřiny Kovářové slosování o uvedené dárkové poukazy na nákup cyklistických potřeb. Strážníci během soutěže zkontrolovali 135 cyklistů, z nichž byli všichni zařazeni do slosování o uvedené ceny. Ze 135 slosovatelných lístečků bylo vylosováno celkem 11 cyklistů, kteří získají poukázky v celkové hodnotě 13 000,- Kč. Předání dárkových poukazů proběhne 26. 6. 2019 v 15:00 hod. v obřadní síni MěÚ Neratovice.

Pořadí vylosovaných je následující:

 1. Michal M. (poukaz v hodnotě 3300,- Kč)
 2. Zuzana H. (poukaz v hodnotě 2300,- Kč)
 3. Jan L. (poukaz v hodnotě 1300,- Kč)
 4. Antonie U. (poukaz v hodnotě 1100,- Kč)
 5. Kristýna K. (poukaz v hodnotě 1000,- Kč)
 6. Jindřich Š. (poukaz v hodnotě 900,- Kč)
 7. Monika Ch. (poukaz v hodnotě 700,- Kč)
 8. Marie H. (poukaz v hodnotě 700,- Kč)
 9. Oldřiška U. (poukaz v hodnotě 700,- Kč)
 10. Nikola Z. (poukaz v hodnotě 500,- Kč)
 11. Radek P. (poukaz v hodnotě 500,- Kč)

Jen krátce o tom, proč používat přilbu:

Hlava je velmi důležitá část těla, kterou je potřeba chránit. Myslete na to, že i když nehodu přežijete, může Vám zanechat nepříjemné doživotní následky, nebo v nejlepším případě prodloužit pobyt v nemocnici či dobu léčení. U dospělého zákon používání přilby neupravuje, ale u dětí a mládeže do 18 let je tato povinnost dána zákonem č. 361/2000 Sb.

Jak se správně chovat při jízdě na kole:


Jezdí Vaše dítě na kole bez přilby? Pokud ano, tak si uvědomte, že:
 
Nezapomínejte, že není důležité, jestli jedete 100 metrů nebo 10 km. Nehoda se může přihodit kdykoliv a uvědomte si, že jednou jste dítěti darovali život a pokud tedy nechcete, aby o něj přišlo, darujte mu cyklistickou přilbu. V neposlední řadě je také důležité zdůraznit, že používání chráničů kloubů apod. snižuje riziko úrazu taktéž.
 
Desatero pro mladé cyklisty
 1. Před jízdou si zkontroluj, zda máš své jízdní kolo v pořádku.
 2. Nauč se předpisy o silničním provozu a nezapomínej, že cyklistická přilba ti může zachránit život
 3. Při jízdě po ulici jezdi vždy při její pravé straně.
 4. Při jízdě drž řídítka vždy oběma rukama.
 5. Při změně směru jízdy dej vždy včas znamení upažením pravé nebo levé ruky podle směru odbočení.
 6. Při jízdě po ulici ve skupině jezdíme vždy za sebou.
 7. Při jízdě se plně věnuj provozu na silnici.
 8. Do deseti let jezdi po silnici jen v doprovodu dospělé osoby.
 9. Na kole nevoz své kamarády.
 10.  Během jízdy nejez, nepij, netelefonuj a oblékej se do pestrého nebo reflexního oblečení.
Další velmi důležité informace, které se týkají jízdního kola.
 
Jízdní kola musí být vybavena:
 1. dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 2. volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 3. zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 4. matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 5. zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ±15°. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 6. přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ±15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 7. odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 8. na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
Co je snížená viditelnost:
Sníženou viditelností se rozumí situace, kdy účastníci provozu dostatečně zřetelně nerozeznávají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na silnici. Je to například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.
 
§ 58 zákona č. 361/2000 Sb. zákona o provozu na pozemních komunikacích

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního
předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen
pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem
pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt
nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené
zvláštním předpisem2), nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo
jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu 2) a
zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
(6) K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky
netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím
zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí
být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí
být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce
1200 - 1600 mm nad úrovní vozovky.