Přednáška projektu "malý strážník"

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 14. 03. 2019


Dne 13. 3. 2019 pokračoval v rámci prevence kriminality na základní škole Ing. M. Plesingera Božinova pro žáky 6. A. projekt městské policie „malý strážník“. Dnešní den navazoval na přednášku ze dne 10. 10. 2018 a žáci společně se strážníky při obchůzkové činnosti odhalovali přestupky v oblasti veřejného pořádku. Prováděli kontrolu „pejskařů“, zdali mají známku a je-li pejsek na vodítku, cyklistů apod. Při obchůzce byly žákům strážníky vysvětleny vyhlášky obce a zákony týkající se zmíněné problematiky a v jednom případě strážníci řešili odhození nedopalku na zem s tím, že malí strážníci ženu požádali, aby si nedopalky po sobě uklidila, což ráda učinila. Poté žáci rozdávali citróny a přívěsky na klíče při měření rychlosti v ul. Mládežnická u plaveckého bazénu, kde je snížená rychlost na 30 km/hod. Řidičům, kteří jeli předepsanou rychlostí, žáci poděkovali a odměnili je přívěskem na klíče, ale naopak řidičům, kteří překročili rychlost, rozdávali citróny. V čele žáků vystupovali dva malí strážníci a po nějaké době, kdo měl zájem se vcítit do role strážníka, se vystřídali. Řidičů, kteří jeli předepsanou rychlostí, bylo přeci jenom více, a tak dostali přívěsek na klíče. Byli i řidiči, kteří od dětí dostali citrón, a v sedmi případech s řidiči proběhlo řešení v příkazním řízení na místě uložením pokuty. Celá akce se dětem velmi líbila, a proto doufáme, že ji brzy zopakujeme.

Fotografie