Přednáška projektu "malý strážník"

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 12. 03. 2019


Dne 11. 3. 2019 pokračoval v rámci prevence kriminality na základní škole Ing. M. Plesingera Božinova pro žáky 6. C. projekt městské policie „malý strážník“. Dnešní den navazoval na přednášku ze dne 10. 10. 2018 a žáci společně se strážníky při obchůzkové činnosti odhalovali přestupky v oblasti veřejného pořádku. Prováděli kontrolu „pejskařů“, zdali mají známku a je-li pejsek na vodítku, cyklistů apod. Při obchůzce byly žákům strážníky vysvětleny vyhlášky obce a zákony týkající se zmíněné problematiky. Poté žáci rozdávali citróny a přívěsky na klíče při měření rychlosti v ul. 28. října, kde je snížená rychlost na 30 km/hod. Řidičům, kteří jeli předepsanou rychlostí, žáci poděkovali a odměnili je přívěskem na klíče, ale naopak řidičům, kteří překročili rychlost, rozdávali citróny. V čele žáků vystupovali dva malí strážníci a po nějaké době, kdo měl zájem se vcítit do role strážníka, se vystřídali. Především se jednalo více o řidiče, kteří jeli předepsanou rychlostí, a tak dostali přívěsek na klíče. Ale našli se i řidiči, kteří od dětí dostali citrón a u jednoho řidiče proběhlo řešení v příkazním řízení na místě uložením pokuty. I přes nepřízeň počasí, které měření rychlosti přerušilo, se celá akce dětem líbila. 

Fotografie