Přednáška projektu "malý strážník"

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 05. 03. 2019


Dne 4. 3. 2019 pokračoval v rámci prevence kriminality na základní škole Ing. M. Plesingera Božinova pro žáky 6. B. projekt městské policie „malý strážník“. Dnešní den navazoval na přednášku ze dne 8. 10. 2018 a žáci společně se strážníky při obchůzkové činnosti odhalovali přestupky v oblasti veřejného pořádku. Kontrolovali „pejskaře“, zdali mají známku a jeli pejsek na vodítku, odhazování odpadků mimo vyhrazená místa apod. Při obchůzce byly žákům strážníky vysvětleny vyhlášky obce a zákony týkající se zmíněné problematiky. Během devadesáti minut bylo zjištěno několik menších prohřešků „pejskařů“, které byly strážníky na místě vyřešeny a odložení odpadu mimo vyhrazené místo strážníci, po zjištění jeho původce, vyřešili ve své kompetenci.