Rušila noční klid

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Aktuality 2019, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 07. 03. 2019


Dne 23. 2. 2019 v 4:25 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že v ul. Kojetická v č. p. 1023 hraje hlasitě hudba. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že hlasitá hudba vychází z bytu devatenáctileté ženy, ve kterém byly i jiné osoby. Po důrazném upozornění, že dochází k rušení nočního klidu, byla hlasitá hudba vypnuta. Prověřením na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou pro policii a protože neměla záznam v centrálním registru přestupků, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou na spodní hranici možné sankce.