Městská policie Neratovice

Koordinační porada Bezpečné Neratovice

Autor: PČR Neratovice <me.tisk@pcr.cz>, Téma: Policie informuje, Zdroj: http://pcr.cz, Vydáno dne: 12. 01. 2018


MĚLNICKO – V tomto týdnu se sešli zástupci města, Policie ČR, Městské policie Neratovice a dalších zainteresovaných složek na své první koordinační poradě v roce 2018, které se během roku konají pravidelně každý měsíc.

V úvodu setkání vedoucí Územního odboru policie Mělník plk. Ivan Žučenko poděkoval paní starostce Mgr. Lence Mrzílkové za velmi dobrou spolupráci v uplynulém roce. Jako poděkování za spolupráci nejen na úseku veřejného pořádku, ale také prevence kriminality a dalších oblastí jí předal pamětní medaili Územního odboru policie Mělník.Během setkání zhodnotili stav veřejného pořádku ve městě a obcích spadající do jejich působnosti.

Na území města došlo v roce 2017 k 392 trestným činům, což je o 21 více než v předchozím roce. V rámci kriminogenních faktorů je situace stejná jako v předchozích letech. Základním kriminogenním faktorem bezpečnostní situace je velké množství parkujících vozidel ve městě, anonymita vícepodlažních budov, provoz supermarketů a v letních měsících protiprávní jednání v oblasti pískoven či rekreačních chat. Největší podíl na páchání trestné činnosti, zejména majetkové, mají recidivisté a pachatelé, kteří si prodejem kradených věcí opatřují peníze na drogy.

V oblasti přestupkového jednání Policie ČR zaznamenala téměř 100 procentní nárůst u přestupků v oblasti občanského soužití. Evidovány jsou především konflikty mezi partnery, bývalými partnery, v rodině, mezi příbuznými nebo různá vyhrožování a obtěžování s využitím elektronické komunikace. Po shromáždění všech potřebných úkonů jsou tyto následně předávány na příslušný správní orgán, přestupkovou komisy. V těchto případech sehrává velkou roli alkohol. Po jeho požití přestupci ztrácí zábrany a dá se říci i vlastní soudnost.

Během roku 2017 policisté zaevidovali 66 dopravních nehod na území města. Tři čtvrtiny těchto případů jsou nehody na parkovištích, kdy je zaparkované vozidlo poškozeno jiným neznámým vozem.

V oblasti dopravy, veřejného pořádku i řešení různých deliktů je nutné vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci s městskou policií. Její neoddiskutovatelný přínos je i v rámci prevence. Městská policie Neratovice se podílí i na bezpečnostních akcích Policie ČR.

Po vyhodnocení situace za rok 2017 byly vytyčeny úkoly na rok 2018 pro jednotlivé oblasti, zejména preventivního charakteru tak, aby docházelo v co nejmenší míře k ohrožení životů, zdraví a škodám na majetku občanů.

Vlastní bezpečí a bezpečnost by mělo však být základní prioritou každého občana!