Městská policie Neratovice

Provoz kolem MŠ Čtyřlístek

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Informace MP, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 03. 12. 2017


Dobrý den,

Již několik dní sleduji provoz kolem  školky „Čtyřlístek“, kde je uděláno parkoviště. I když je tam parkovací místa zakreslena na silnici, bohužel je stále dost řidičů, kterým to nic neříká a parkují jak se jim to hodí. Takže je to mezi popelnicemi (kde nemají stát, a jsou tam skoro pořád stejná auta), dále jsou zaparkovaná auta v zatáčce směrem k výměníku a u výměníku (i když jsou tam značky, tak tam také stále pravidelně stojí auta). Já chápu, že je málo parkovacích míst, ale nevím proč se toto vůbec neřeší. Již dva dny v tomto týdnu jsem sledovala Vaše podřízené, kteří ráno jezdí odemykat dětské hřiště, že je vůbec nezajímá, že auta stojí i mimo vyhrazená místa a jen to projedou. V pondělí ráno dokonce jsem sledovala, jak Vaši podřízení sedí v autě u dětského hřiště a hrají si hru na telefonu, místo toho, aby dali cedulky na auta, které na některých místech nemají co dělat. Každé ráno i večer, kdykoliv procházím kolem školky nebo se dívám z okna, auta nedodržují povolenou rychlost v obytné zóně a ani nedodržují jednosměrný provoz. Již jsem žádala, abyste se na radnici zamysleli a provedli úpravy kolem tohoto parkoviště. (stačili by tři nebo čtyři retardéry, aby se tam nejezdilo tak rychle). Na jedné straně u školky je trvale veliká kaluž vody a stačí, aby řidiči tam jeli rychleji a kolem šli pěší a je tam další problém.

Další problém vidím i na ulici 28.října u školy, kde je povolena 30km/hod., ale bohužel taktéž bez toho, že by to tam někdo dodržoval. Jestliže se mohl vybudovat semafor na ulici směrem do Byškovic, není možné ho vybudovat i ve městě na některých silnicích, kde je opravdu občas díky řidičům nebezpečno.

Vážená paní ?????,

v oblasti u MŠ „Čtyřlístek“ je dle dopravního označení obytná zóna, kterou jak v denních, tak nočních hodinách, pokud nemají strážníci jinou činnost, kontrolujeme. V případě zjištění neoprávněného parkování je přestupek nově zaznamenán do mobilního telefonu a odeslán do databáze našeho software k dalšímu zpracování, pokud tedy není přestupce v příkazním řízení projednán na místě. Jak jsem se již zmínil, strážníci nově využívají mobilní telefon s aplikací, která odesílá nejen polohy dopravních přestupků, kdy je na vozidlo umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku, ale i jiné činnosti. Podle záznamů z GPS ve vozidle, ale i na základě poloh z mobilní aplikace a radiostanic byli strážníci v pondělí v ranních hodinách v této oblasti pouze v 3:54 hod., za účelem odemykání dětského hřiště a kontroly parkování, v 3:57 hod. se vozidlo rozjelo a oblast v okolí „čtyřlístku“ opouštělo v 3:58 hod. směrem k ul. 28 října. Ohledně rychlosti v této obytné zóně jsou prováděny namátkové kontroly s měřením rychlosti a jen za tento měsíc bylo v této oblasti řešeno v příkazním řízení osm řidičů za překročení rychlosti. Pro ilustraci posílám v příloze mapy poloh (různých událostí) žlutě znázorněny a události (ikona strážníka) dopravních přestupků, kdy je na vozidlo umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku za měsíc listopad bez okrajových částí města a zdůrazňuji, že v těchto mapách nejsou zahrnuty přestupky, které strážníci projednají na místě v příkazním řízení. I nadále se budeme této oblasti věnovat jak měřením rychlosti, tak i řešením jiných dopravních přestupků a kontrol.

S přáním hezkého dne

Rostislav Oplt 

Velitel MP