Přednáška o provozu MKDS městské policie

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 07. 07. 2017


Dne 20. 6. 2017 se v rámci prevence kriminality uskutečnila přednáška pro žáky 5. D. ze ZŠ Neratovice o provozu MKDS městské policie. Přednáška byla rozdělena na dvě části. V první části byl strážníkem a operátorkou žákům přiblížen provoz městského kamerového dohlížecího systému s ukázkou ovládání kamer a při tom byly zmíněny výhody tohoto systému. Dále bylo žákům vysvětleno fungování pultu centralizované ochrany (PCO), kterým jsou zabezpečeny pouze městské objekty, vše o tísňové lince 156, na kterou se v případě volání z mobilního telefonu občané dovolají na městskou policii v Mělníku, odkud je přepojí do Neratovic, ale i o ostatních telefonních linkách, které jsou mimo jiné nahrávány. Následně byly studentům předvedeny radiostanice, včetně jejich funkcí a výhod, např., že je veškerá komunikace mezi operačním střediskem a strážníky nahrávána, nebo že služební vozidla jsou monitorována pomocí GPS apod. V druhé části byl žákům přiblížen pracovní den strážníka, který je velmi různorodý s názornou ukázkou, např. přes měření rychlosti, měření hluku, měření hladiny alkoholu, čtečky čipů na psy apod. Žákům se návštěva MKDS líbila a nechyběly otázky k umístění kamerového systému a práci strážníků. Určitě si odnesli zajímavé poznatky nejen o MKDS, ale i o práci strážníků.