Přednáška v MŠ Lobkovice

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Prevence kriminality, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 01. 06. 2017


Dne 29. 5. 2017 proběhla v rámci prevence kriminality pod dohledem strážníků přednáška v mateřské školce v Lobkovicích na téma nebezpečí spojené s injekční stříkačkou, oslovení cizí osobou apod. Děti si na začátku přednášky prohlédly maketu injekční stříkačky a přitom byly strážníky důrazně upozorněny, aby na ni v žádném případě nesahaly. Mimo jiné jim bylo připomenuto, že její nález by měly oznámit paní učitelce, nebo rodičům, kteří to mohou oznámit zdejší městské policii, která je na sběr injekčních stříkaček vybavena.V další části přednášky se s dětmi hovořilo o nebezpečí souvisejícím s oslovením neznámou osobou, která jim bude nabízet různá cukrátka, nebo hračky, popřípadě jim nabízet, že je doprovodí k jejich rodičům. Když se strážníci dětí ptali, zda by si od neznámé osoby něco vzaly, nebo s ní někam šly, dostali od velké většiny dětí správnou odpověď, že si nic brát nebudou a nikam nepůjdou. K tomu bylo dětem také vysvětleno, co dělat, když se např. ztratí v obchodním centru, že mají oslovit prodavačku, nebo jiné zaměstnance obchodu, kteří jim pomohou a jak se zachovat při střetnutí s toulavými, nebo zraněnými zvířaty. Dále strážníci dětem vysvětlili, proč na zvířata, která neznají, nemají sahat, nebo si s nimi hrát s tím, že o takovém zvířátku by měly říci rodičům, nebo paní učitelce. Strážníci dětem názorně předvedli bezpečnou polohu proti agresivnímu pejskovi, kterou si děti vyzkoušely. Během přednášky se nezapomnělo ani na dopravní výchovu, která je neméně důležitá. V tomto bloku bylo dětem připomenuto, aby při jízdě na kole nosily ochranou přilbu s vysvětlením, co se může stát, když ji nebudou mít. Na úplný závěr byl na přednášku přizván psovod PČR z oddělení Kynologie Neratovice, který pro děti připravil malou ukázku se služebním psem, např. zadržení pachatele, ukázku poslušnosti a základních dovedností či loveckých schopností. Pro děti byly ukázky velmi zajímavé a tak lze na závěr konstatovat, že se přednáška velmi líbila.

Fotografie