Výběrové řízení na pozici strážník městské policie

Autor: MP <info@mpneratovice>, Téma: Informace MP, Zdroj: http://mpneratovice.cz, Vydáno dne: 02. 01. 2018


Městská policie Neratovice přijme do svých řad pracovníky na pozice „strážník městské policie“. Strážník musí zastávat a ctít zákon a musí být psychicky natolik vyspělý, aby ke každému občanovi přistupoval individuálně a spravedlivě. Máte zájem stát se strážníkem? Jestliže si umíte na tuto otázku kladně odpovědět, zkuste to u nás. Uchazeč o práci strážníka musí být starší osmnácti let, trestně bezúhonný, spolehlivý, fyzicky a duševně způsobilý a musí mít střední vzdělání s maturitní zkouškou. Nabízíme nestereotypní práci v platovém zařazení v souladu se Zákoníkem práce včetně příplatku za noční směny, víkendy a svátky, rizikový příplatek, péči o rozvoj zaměstnanců, dovolenou na zotavenou v délce 5 týdnů, zvyšování fyzické kondice, bezplatné výstrojní součásti, stravenky, přátelský kolektiv, příspěvek na penzijní připojištění, permanentky do posilovny a bazénu, možnost získání služebního bytu. Výhodou je odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (platné osvědčení strážníka), zbrojní průkaz pro sk. D a E.

Pokud máte zájem, neváhejte se seznámit s úplným zněním výběrového řízení a podáním vyplněné přihlášky, ke stažení zde, nebo rozkliknutím celého článku.

Náborové videoYouTube

Bližší informace u velitele MP: na tel. č. 721 765 953 (každý den od 8:00 do 19:00)OZNÁMENÍ

Starostka města Neratovice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, výběrové řízení na pozice

strážník Městské policie Neratovice

Předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii:

Další požadavky:

Schopnost práce v zátěžových situacích, uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B a M, flexibilita a komunikativnost, směnný provoz (denní a noční 12 hod. směny), morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka, způsobilost pro získání zbrojního průkazu.

Výhodou je odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (platné osvědčení strážníka), zbrojní průkaz pro sk. D a E (možno doložit do 12 měsíců od nástupu), a místní znalost.

Další podmínky výběrového řízení:

Absolvování psychologického vyšetření na smluvním pracovišti.

Informace k pracovnímu poměru:

Uchazeč se po přijetí do pracovního poměru stává zaměstnancem Města Neratovice se zařazením do městské policie. Nejprve je zařazen jako čekatel do tříměsíčního přípravného kurzu. V akreditovaném školicím středisku ho lektoři připravují na povolání strážníka. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb.

V rámci přípravného kurzu je zabezpečen také výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Platové zařazení: v souladu se Zákoníkem práce stanovuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v souladu s nařízením vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády 341/2017 Sb., v platném znění – 5. platovou třídu pro čekatele a po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti 7. platovou třídu.

Nabízíme:

Přihláška musí obsahovat:

 

K přihlášce se připojují tyto doklady:

Datum nástupu: 5. 2. 2018

Místo výkonu práce: katastrální území města Neratovice

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 24. 1. 2018

na adresu: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 111 Neratovice, k rukám starostky

Obálku je třeba označit slovy:  „Strážník MP – výběrové řízení - neotvírat“

Bližší informace u velitele MP: na tel. č. 721 765 953 (každý den od 8:00 do 19:00)

Předtištěné formuláře si můžete vyžádat na e-mailu: rostislav.oplt@neratovice.cz

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

V Neratovicích dne 2. 1. 2018

 

Mgr. Lenka Mrzílková                                                                                                       

            starostka